Rekrutacja trwa nadal!! Do 31 sierpnia!!

Przyjmowanie dokumentów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-16.00

AKTUALNOŚCI – REKRUTACJA – kliknij i zobacz 🙂

 TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Praca Komisji Rekrutacyjnej w dniach 23 czerwca – 7 lipca 2017 r.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dokumenty: świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
23.06.2017 r. (piątek) – w godz. 9.00 – 15.00,
26.06.2017 r. (poniedziałek) – w godz. 9.00 – 15.00,
27.06.2017 r. (wtorek) – w godz. 9.00 – 15.00

30 czerwca godz. 12.00 – PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO SZKÓŁ

30 czerwca – 3 lipca 2017 r.  do godz. 15.00 – wydawanie skierowań na badania lekarskie kandydatom  zakwalifikowanym do przyjęcia przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe

do 5 lipca 2017 r. do godz. 15.00 –  potwierdzenie przez rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów woli podjęcia przez kandydata nauki w szkole, do której został zakwalifikowany (złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, w technikach  i branżowych szkołach I stopnia także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu)

7 lipca 2017 r.  godz. 12.00 – PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI  LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO SZKÓŁ

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO

od 12 do 26 lipca 2017 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.

od 12 do 28 lipca 2017 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły.

31 lipca 2017 r. do godz. 12.00 PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI  LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO SZKÓŁ

do 25 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00 potwierdzenie przez rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów woli podjęcia przez kandydata nauki w szkole.

30 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00 PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI  LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO SZKÓŁ.

[hr]

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji 2017_18

Regulamin i terminarz rekrutacji

Informator o ofercie – jak wyszukiwać szkoły?

Nasze klasy

Dokumenty rekrutacyjne

Wykaz dokumentów

Jak do nas dojechać  – kliknij i wyszukaj