Opiekun samorządu:

mgr Małgorzata Korczykowska

 

Członkowie Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2017/2017

przewodniczący : Hubert Kozieł klasa 3TG

zastępca przew. :

członkowie: