Dyrektor Szkoły : 

mgr Urszula Mroczek-Gula
————————————————————————————————————————-

Wicedyrektor: 

mgr inż. Wiesław Napora

————————————————————————————————————————-

Główna Księgowa:

Anna Pachowicz

————————————————————————————————————————-

Kierownik Internatu :

mgr Agnieszka Raczyńska

————————————————————————————————————————-

Kierownik Gospodarczy:

mgr Martyna Wrona