Drukuj
Wykaz dokumentów gimnazjalisty ubiegającego się o przyjęcie do technikum i zasadniczej szkoły zawodowej:

  • podanie o przyjęcie do szkoły,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie,
  • karta informacyjna potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej,
  • świadectwo ukończenia gimnazjum i wyniki egzaminu gimnazjalnego,
  • dwie fotografie,
  • karta i bilans zdrowia,
  • karta szczepień.