Kwaterowanie rozpoczyna się 31 sierpnia  od godziny 14:00. Sprawy formalne związane z zakwaterowaniem można załatwiać 31.08.2016 r. w godzinach 14:00-20:00 i 01.09.2016 r. w godzinach 8:00-18:00

W związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznego pobytu w internacie podczas kwaterowania prosimy o zgłoszenie się rodzica (prawnego opiekuna) wraz z dzieckiem w dniu zakwaterowania i dostarczenie:

  • Kserokopii dowodu osobistego dziecka lub odpisu skróconego aktu urodzenia (do zameldowania na pobyt czasowy w internacie)

 

W dniu zakwaterowania mieszkaniec powinien mieć ze sobą:

  • rzeczy osobiste,
  • kołdrę, poduszkę, bielizną pościelową (w razie problemów transportowych istnieje możliwość wypożyczenia pościeli internatowej)
  • ręczniki, klapki pod prysznic i miękkie pantofle,
  • kosmetyki, papier toaletowy,
  • proszek lub płyn do prania, płyn do płukania tkanin,
  • naczynia, sztućce, pojemniki do przechowywania żywności.

Mile widziane bibeloty, kwiaty zielone, obrusy na mały stolik, lampka itp.

Zarządzeniem Dyrektora ZSZ nr 2 wysokość opłaty za pobyt w internacie w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 66,- zł miesięcznie.

Informujemy, że internat nie pracuje w dni wolne od zajęć dydaktycznych związane ze świętami, feriami. W tym czasie mieszkańcy przebywają w domach opiekunów. Nie ma możliwości pozostania w internacie.

Przed wypełnieniem dokumentacji rodzice mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Internatu ZSZ2 na stronie internetowej : www.zsz2.edu.pl w zakładce: Internat.

 

INFORMUJEMY, ŻE INTERNAT NIE WYSTAWIA POŚWIADCZEŃ ZAMELDOWANIA NA POBYT CZASOWY. POŚWIADCZENIE WYSTAWIA URZĄD MIASTA KRAKOWA PO OSOBISTYM ZŁOŻENIU WNIOSKU I UISZCZENIU OPŁATY SKARBOWEJ W WYSOKOŚCI 17,00 ZŁ.