Drukuj
Szkoła uzyskała uprawnienia Ośrodka Egzaminacyjnego.W chwili obecnej w Ośrodku prowadzone są egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe :– w szkole zasadniczej : kucharz,

– w technikum: technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych,

Najważniejszą korzyścią posiadania przez szkołę uprawnień Ośrodka Egzaminacyjnego jest to, że uczeń kształci się w tym samym miejscu, w którym na zakończenie nauki zdaje egzamin.