„W WYCHOWANIU CHODZI WŁAŚNIE O TO, AŻEBY CZŁOWIEK STAWAŁ SIĘ CORAZ BARDZIEJ CZŁOWIEKIEM – O TO, AŻEBY BARDZIEJ BYŁ, A NIE TYLKO WIĘCEJ MIAŁ, ABY WIĘC POPRZEZ WSZYSTKO, CO POSIADA, UMIAŁ BARDZIEJ I PEŁNIEJ BYĆ CZŁOWIEKIEM, TO ZNACZY, AŻEBY RÓWNIEŻ UMIAŁ BARDZIEJ BYĆ NIE TYLKO Z DRUGIMI, ALE I DLA DRUGICH”

 Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO (02.06.1980 r.)

 

INTERNAT

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Krakowie

31-977 KRAKÓW os. Szkolne 19 telefon: 12 644 40 11

to integralna część

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Krakowie.

Mieści się w budynku obok szkoły.

 

CEL ZASADNICZY

Przygotowanie wychowanka do samodzielnego i odpowiedzialnego funkcjonowania poprzez:

 • integrację z grupą rówieśniczą i zespołem pedagogów,
 • rozwój własnej osobowości, zainteresowań i talentów,
 • przygotowanie do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i zawodowym,
 • pomoc w racjonalnym organizowaniu czasu wolnego,
 • samokształcenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy,
 • przygotowanie do twórczego uczestnictwa w życiu społecznym.

 

METODY PRACY

Prócz roztaczania szeroko pojętej pomocy (w realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych związanych z kształceniem się w szkole średniej lub rozwoju talentów, zainteresowań czy potrzeb duchowych) i opieki (nad prawidłowym rozwojem osobowości, dbałością o higienę, stan zdrowia czy nastrój) proponujemy ponadto możliwość:

 • udziału w spektaklach teatralnych czy seansach kinowych,
 • spacerów po mieście łączonych z poznaniem jego dziejów,
 • udziału w projekcjach filmów,
 • uczestnictwa w zajęciach integracyjnych i wspólnych uroczystościach (wieczorek zapoznawczy, Święto Niepodległości, Andrzejki, Wigilia, bal karnawałowy, itp.)
 • samodzielnej pracy twórczej w ramach kół zainteresowań lub indywidualnej konsultacji z wychowawcami czy uczącymi w szkole,
 • udziału w konkursach i turniejach,
 • bezpłatnego korzystania z sygnału Wi-Fi i komputerów z dostępem do Internetu

 

WARUNKI BYTOWE

Standardem jest mieszkanie w pokojach 2 i 3-osobowych z pełnym wyposażeniem i dwiema łazienkami na każdym piętrze (1 natrysk na 5 pokoi), a ponadto możliwość korzystania:

 • ze stołówki w szkole i 2 kuchenek/jadalni w internacie,
 • dwu dużych sal do nauki własnej poza pokojem sypialnym,
 • bezpłatnego sygnału Wi-Fi,
 • 2 pracowni multimedialnych,
 • kameralnej sali widowiskowej teatralno-telewizyjnej,
 • kawiarenki z telewizorem, telewizji kablowej

Gwarantowany jest zatem przyzwoity poziom warunków bytowych przy niskim koszcie utrzymania.

 

ATUTY USYTUOWANIA BUDYNKU NA OS. SZKOLNYM

Dzięki temu, że budynek znajduję się niedaleko centrum Nowej Huty nasi mieszkańcy mogą korzystać  z bogatej oferty kulturalnej naszej dzielnicy.

Zainteresowani mogą korzystać z oferty:

 • biblioteki szkolnej (bogaty zbiór beletrystyki i literatury naukowej)
 • szeregu bibliotek publicznych i naukowych oraz filii Biblioteki Pedagogicznej
 • Teatru Łaźnia Nowa
 • Teatru Ludowego
 • Kina Sfinks
 • Nowohuckiego Centrum Kultury (bogata oferta imprez i kół zainteresowań)
 • Domu Kultury im. C.K. Norwida
 • Muzeum – Dworek Jana Matejki
 • Muzeum Czynu Zbrojnego
 • Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (Dzieje Nowej Huty)
 • szkoły muzycznej

Nasi Mieszkańcy mogą korzystać także (za zgodą rodziców) z obiektów sportowych na terenie:

szkoły (SKS – p.siatkowa, p.koszykowa, siłownia, tenis stołowy)

KS Krakus (p.nożna)

KS Wanda (p.nożna, p.siatkowa, tenis, żużel)

KS Hutnik (p.nożna, p.ręczna, p.siatkowa)

obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Com com zone Nowa Huta

Zalewu w Nowej Hucie (plaża, basen, korty tenisowe, boiska do p.siatkowej i koszykówki)

 

Nasz budynek jest usytuowany obok czterech dużych zespołów szkół. Współpracujemy ze wszystkimi szkołami ponadgimnazjalnymi w Nowej Hucie. Stąd łatwo dostać się w każdy zakątek czarownego miasta Krakowa by poczuć jego unikalną atmosferę.

 

Zapraszamy!