[icon icon=icon-book size=14px color=#FFA500 ] Statut Szkoły

 

[icon icon=icon-book size=14px color=#FFA500 ] Aneks do Statutu Szkoły

 

[icon icon=icon-book size=14px color=#FFA500 ] Program Wychowawczy

 

[icon icon=icon-book size=14px color=#FFA500 ] Regulamin Wycieczek

 

[icon icon=icon-book size=14px color=#FFA500 ] Procedury Postępowania Nauczycieli

 

[icon icon=icon-book size=14px color=#FFA500 ] Podanie o duplikat

 

[icon icon=icon-book size=14px color=#FFA500 ] Raport z Ewaluacji

 

[icon icon=icon-book size=14px color=#FFA500 ] Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

 

Prawo Oświatowe

Tekst ujednolicony rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (stan prawny na dzień 30 kwietnia 2007 r.)

Tekst jednolity rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania