Konkurs punktualności w ZSZ nr

wpis w: Aktualności | 0

Pierwszy raz została sprawdzona punktualność naszych uczniów w piątek 1.XII.2017 r. na lekcji pierwszej.
Następnie sprawdzono jak wygląda sytuacja po czterech lekcjach.

Na lekcji pierwszej najlepiej wypadły klasy 1TI oraz 3TBG, u których nie odnotowano żadnych spóźnień, jednak na kolejne lekcje w klasie 3TBG dotarło jeszcze 9 uczniów co oznacza, że zwycięzcą jest klasa 1TI.

Wyniki wszystkich klas:

klasa Liczba spóźnionych

na I lekcję

Ilość osób, które dotarły

Na kolejne lekcje

1TI

0

0

1TBG

4

2

1TGa

2

6

2TBG

1

7

3TBG

0

9

4TBG

1

2

3K Klasa na praktykach

Uczniom przedstawiono wyniki i uprzedzono o kolejnych terminach sprawdzania punktualności.
W piątek 8.XII.2017 r. na lekcji piątej tylko w klasie 1 TB odnotowano jedno spóźnienie, w pozostałych klasach uczniowie stawili się na czas.

Samorząd Uczniowski ustalił, że w związku z wycieczką do Warszawy kolejny raz sprawdzana będzie punktualność w środę 13.XII.
Uczniowie zostali uprzedzeni, że analizie zostanie poddana w tym dniu lekcja pierwsza oraz stan klas cztery godziny później.

Pani Dyrektor dla najlepszych klas przewidziała nagrody.

Monika Nowak