Kultura bezpieczeństwa

wpis w: Aktualności | 0

KULTURA  BEZPIECZEŃSTWA

W ramach programu edukacyjnego realizowanego przez PIP „Kultura bezpieczeństwa”, 5 kwietnia odbyło się szkolenie przeprowadzone przez inspektora PIP P.Salawa.

Tematem szkolenia była prawna ochrona pracy ,zagrożenia i profilaktyka w środowisku pracy, elementy ergonomii, fizjologii i higieny pracy, postępowanie w sytuacjach zagrożeń, awarii i wypadków. Szkolenie to zostało przeprowadzone w związku ze zbliżającymi się praktykami zawodowymi uczniów technikum budowlanego.

W dniu 06.04.2017 roku w ramach projektu „Kultura bezpieczeństwa” P.J.Łuczyńska w klasie 2 TB przeprowadziła lekcję na temat „Zasady BHP przy montażu i eksploatacji rusztowań”.

W dniu 07.04.2017 roku P.T.Nowak w klasie 3 TB przeprowadziła lekcje na temat „Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP wynikające z przepisów prawa pracy”

Koordynator projektu – Teresa Nowak – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości