„Ludzie często nie doceniają, czym jest dla nich Polska.”

wpis w: Aktualności | 0

„Ludzie często nie doceniają, czym jest dla nich Polska.”

9 listopada 2016 r. społeczność naszej szkoły spotkała się na uroczystym apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
To ważne święto łączymy w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 z ceremonią ślubowania klas pierwszych.

Często słyszymy słowa: Polska, jesteśmy Polakami, ojczyzna. Na co dzień jednak nie myślimy o tym, co to jest dobro wspólne, poczucie tożsamości, nasza kultura. Może to święto będzie dla nas okazją do refleksji na temat tego, jacy jesteśmy, czego pragniemy, dokąd w życiu chcemy zajść– my młodzi Polacy. Uczniowie z klas: 2TBG, 3TBG i 4TG zaprezentowali montaż słowno- muzyczny Żeby Polska była Polską”. Zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Swoją przynależność do społeczności Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 potwierdzili uroczystym ślubowaniem uczniowie klasy 1TGB. Podziękowania należą się Pani Małgorzacie Partyce – nauczycielce historii i Pani Barbarze Kosek, które przygotowały całą uroczystość.

Zapraszamy do przeczytania poniższego fragmentu widowiska słowno-muzycznego pt.  „Żeby Polska, była Polską”
i obejrzenia fotografii.
Jest rok 1905. Sztokholm. Henryk Sienkiewicz odbierając literacką Nagrodę Nobla powiedział:
Henryk Sienkiewicz:
„…zaszczyt ten cenny dla wszystkich, o ileż jeszcze cenniejszym być musi dla syna Polski! Głoszono ją umarłą, a oto jeszcze jeden z tysięcznych dowodów, że ona żyje!… Głoszono ją niezdolną do myślenia i pracy, a oto dowód, że działa!… Głoszono ją podbitą, a oto nowy dowód, że umie zwyciężać! „