Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Studenckiego Komitetu Solidarności

od 2010 roku bierze udział w programie

ZINTEGROWANEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

koordynowanym przez Komendę Wojewódzką Policji.

 

Aby w naszej szkole było bezpiecznie współpracujemy z:

  • Policją
  • Strażą Miejską
  • Radą Dzielnicy XVIII
  • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 4
  • Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym
  • Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień